Tehetség ápolás

Tehetség ápolás2021-10-13T09:45:59+03:00

A megyei versenyek és tantárgyversenyek finanszírozása

A 2009-es év sikeres kezdeményezését követően, Hargita Megye Tanácsa évente díjazza azokat a végzős diákokat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket érnek el, illetve az országos tantárgyversenyeken díjazásban részesülnek.

A díjazásra az iskolák ballagási ünnepségén kerül sor, Hargita Megye Tanácsának részvételével.

Hargita Megye Tanácsa az 1/2011-es számú Oktatási törvény 111-es cikkelye, valamint az állami oktatási intézmények finanszírozására vonatkozó módszertant szabályozó 2192/2004-es számú Kormány Határozat értelmében támogatja a megyei versenyek és a tantárgyversenyek, olimpiászok megszervezését és lebonyolítását. Ugyanakkor a 2018-as évtől kezdődően, a megyei versenyeken és tantárgyversenyeken kimagasló eredményeket elért diákok díjazása mellett, a felkészítő tanárok díjazására is sor kerül.

A megyei versenyek és tantárgyversenyek finanszírozása a Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Tanfelügyelőség közötti együttműködési szerződés alapján zajlik.

Mivel a koronavírus megjelenésével és terjedésével párhuzamosan teret hódított az online oktatás, a 2019-2020-as és a 2020-2021-es tanévekben az oktatási minisztérium felfüggesztette a versenyek, tantárgyversenyek szervezését is.

A megyei versenyek és tantárgyversenyek finanszírozása a 2011-2023-as időszakra vonatkozóan, a lista megtekinthető itt.

 

Kutatási ösztöndíjprogram a Hargita Megyéért Egyesület gondozásában

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával együttműködésben, a 2018-2019-es tanévre kutatói ösztöndíjprogramot indított a romániai egyetemek szakirányú alapképzésében, vagy mesteri, illetve doktori képzésében résztvevő hallgatói számára. A kiírás két kiemelt tematikát határozott meg: fenntartható erdő- és vadgazdálkodás és hagyományos építészet, illetve anyagilag kívánta támogatni a fenti szakterületeket érintő, a közigazgatásban hasznosítható kutatásokat, kutatási ötleteket.Bővebb információk és az elkészült kutatások az alábbi linken érhetőek el.2021-ben újraindítjuk ösztöndíjprogramunkat, részletek az Egyesület honlapján.

 

Go to Top