Az elmúlt években Hargita Megye Tanácsa szoros együttműködést alakított ki a megyei egyházi felekezetekkel, támogatta templomok, egyházi épületek felújítását, javítását, kiemelt figyelmet fordítva ennek a tevékenységnek.

Hargita Megye Tanácsa a következő tevékenységek megvalósításához nyújtott támogatást:

  • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
  • fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
  • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
  • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
  • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
  • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
  • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
  • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.

Fontos kiemelni, hogy a megyei tanács hangsúlyosabban támogatja az egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építését és javítását ezzel járulva hozzá ezen intézmények infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez. Így a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium bentlakásának felújítási munkálatait 2018-ban 135.000 lejjel, 2019-ben 420.000 lejjel (2 pályázat), 2020-ban 215.000 lejjel (2 pályázat), 2021-ben pedig 230.000 lejjel és 2022-ben a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium  felújítását 150.000 lejjel támogatta Hargita Megye Tanácsa.