Szakoktatás

Szakoktatás2021-11-17T15:43:50+03:00

Hargita Megye Tanácsa nagy hangsúlyt fektet a helyi szakoktatással kapcsolatos kérdésekre, illetve a Hargita megyei fiatalok jövőképének a megismerésére azért, hogy a lehetőségekhez mérten intézkedéseket tudjon eszközölni a fiatalok itthon maradása és a szülőföldön való boldogulása érdekében.

Éppen ezért, az elmúlt évek során a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökséggel karöltve folytattuk azokat a tevékenységeinket, amelyek a szakoktatás presztízsének a visszaállítását, a szakképzésnek a munkaerőpiaci igényekhez történő igazítását, valamint a fiatalokat célzó szakszerű pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció megerősítését szorgalmazták. Mivel úgy gondoljuk, hogy a pályaorientációs tevékenységek meghatározó szerepet játszanak a szakképzés presztízsének a javításában, szükségesnek tartjuk ezen tevékenységek népszerűsítését, újragondolását, fejlesztését, annak érdekében, hogy a gyerekek lehetőséget lássanak egy-egy szakmában és ezáltal megalapozott jövőképet alakítsanak ki. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientáció és életpálya-tervezési tanácsadás segítséget nyújtson a döntésben mindazoknak, akik terveik megvalósításához a megfelelő képzési formákat és intézményeket keresik, legyen szó akár az első diploma megszerzéséről, akár pályamódosításról, vagy a tovább tanulási lehetőségek kiválasztásáról.

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség által kiadott 2020. évi Középiskolai és szakiskolai felvételi tájékoztató ide kattintva letölthető.

Tartalmazza a 2020–2021-es tanév beiskolázási tervében szereplő szakokat, a középiskolai, a nappali, az esti, az állami szakiskolai, a speciális szakiskolai, valamint a duális szakiskolai képzési lehetőségekre vonatkozó információkat. A felvételi tájékoztató segít a VIII. osztályt végzett tanulóknak a továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában, valamint további hasznos információkat tartalmaz a felvételire vonatkozó szabályozásokról, a gimnáziumok és szakközépiskolák általános adatairól, a 2020–2021-es tanév állami szakiskolai felvételi naptáráról stb.

Kapcsolodó sajtóhírek Hargita Megye Tanácsának régi honlapjáról.

Szakoktatással kapcsolatos törvénytár Hargita Megye Tanácsának régi honlapjáról.

Magyarország Nemzeti Munkaügyi Hivatala Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának, valamint Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére 2015 márciusában megalakult a Duna Régió Szakképzési Klaszter annak érdekében, hogy a régió szakképzési rendszereit összehangoltan, a határokon átívelő módon fejlesszük és újítsuk meg, kiaknázva az együttműködésekben rejlő sokszorozó hatásokat. Bővebb információ a Duna Régió Szakképzési Klaszterről itt olvasható.

Tangazdaság leírása

Köztudott, hogy a romániai szakoktatási rendszer a rendszerváltást követően fokozatosan leépült, különösen igaz ez a magyar nyelvű szakiskolákra. Nem kivétel sajnos ebben az agrár/mezőgazdasági szakképzés sem. A legjelentősebb problémákat a szakképzési rendszer alulfinanszírozottságából adódó minőségi lemaradás mellett a  duális képzési módszerek hiánya, valamint a szakképzés alacsony társadalmi presztízse jelenti. Ugyanakkor a vállalkozások irányából erős igény mutatkozik a szakemberek iránt.

Tekintettel a térség specifikumára, a minőségi agrárszakoktatás/szakképzés biztosítása érdekében fontos lenne a mezőgazdasági profillal rendelkező szakközépiskolák fejlesztése, tangazdaságok kialakítása és fejlesztése. Úgy gondoljuk, hogy a  mezőgazdasági szakmai gyakorlati képzés elképzelhetetlen korszerű tangazdaság nélkül.

A székelyföldi agrárszakoktatás megreformálása érdekében Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének kezdeményezésére feltérképeztük azokat a problémákat, amelyek megakadályozzák, hogy a mezőgazdasági szakoktatás megfelelően töltse be szerepét és jól képzett humánerőforrással lássa el a székelyföldi hegyvidéki farmokat. Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete egy célszerűségi tanulmányt készíttetett a Hargita megyei mezőgazdasági szakiskolák fejlesztésének lehetőségeiről.

Az alábbi problémákat sikerült beazonosítani:

  • a (agrár/mezőgazdasági) szakiskolák rendszere fokozatosan leépült a rendszerváltást követően;
  • a még létező iskolákban nem létezik duális képzés, kevés gyakorlati tudást kapnak a diákok;
  • nem léteznek modern, felszerelt tangazdaságok, gyakorlati helyek;
  • a gazdálkodást választó fiatalok alulképzettek, nem rendelkeznek naprakész, korszerű ismeretekkel, versenyképes tudással;
  • kedvezőtlen az agrár/mezőgazdasági szakiskolák megítélése a fiatalok körében;
  • az agrár/mezőgazdasági iskolába járó diákok „jobb híján” választják ezeket az iskolákat, nem motiváltak a mezőgazdasági hivatás iránt, mert családjuk nem rendelkezik földterülettel sem;
  • a Székelyföldre jellemző kis- és közepes nagyságú hegyvidéki gazdaságok versenyképes működtettéséhez különösen fontos a legújabb speciális ismeretek elsajátítása, a jól informáltság és az innovatív szemlélet.

Mindezek a szakoktatás gyakorlati szemléletű, rendszerű továbbfejlesztésének igényét és a mezőgazdasági szakma presztízsének a visszaállítását körvonalazzák számunkra. A fejlesztés irányának tehát a tangazdaságok rendszerének kiépítése, modernizálása mutatkozik, amelyek, illeszkedve a térségi specifikumhoz, alkalmasak arra, hogy a kis- és közepes gazdaságok jövendő menedzsereinek alapul szolgáljanak a termelési technológia, a feldolgozás és az értékesítés elsajátítására, valamint a hatékony vállalatvezetési módszerek megtanulására is.

Rövid összefoglalót A székelyföldi agrárszakképzés fejlesztési lehetőségeiről, a Hargita megyei javaslatokról, programokról kezdeményezésekről, valamint a Hargita megyében létező agrár/mezőgazdasági szakterületen történő képzésekről ide kattintva olvashatnak.

Hargita Megye Tanácsának a tangazdaságok témakörében tett lépései a 2013-2016-os időszakban (Hargita Megye Tanácsának régi honlapjáról).

 

Szakképzési lehetőségek Hargita megyében

A fiatalok segitése érdekében Hargita Megye Tanácsa, ennek alintézménye Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége együttműködve Hargita Megye Tanfelügyelőségével összeállitotta a Szakképzési lehetőségek Hargita megyében c. kiadványt. Célunk, hogy az általános iskolás [...]

Szakoktatás promoválása diákok körében

Hargita Megye Tanácsa és Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége két kisfilm készítése által igyekszik motiválni a pályaválasztás előtt álló diákokat, hogy olyan szakmát válasszanak maguknak, ami egyrészt képességeiknek megfelelő és másrészt [...]

Szakoktatás promoválása szülők körében

Hargita Megye Tanácsa és Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége két kisfilm készítése által igyekszik motiválni a pályaválasztás előtt álló diákokat, hogy olyan szakmát válasszanak maguknak, ami egyrészt képességeiknek megfelelő és másrészt [...]

Szakmai nap a Korondi Árcsónál

2021. február 23-án, 11 órától kerül sor a famegmunkálás szakon tanuló diákok számára rendezett szakmai napra. A helyszínt a Korondi Árcsó biztosítja. Szakemberek fognak beszélni a famegmunkálás jelenéről és jövőjéről, [...]

Európai szakmák hete díjazás

Minden évben, az Európai szakmák hete keretében sor kerül a szakoktatást promováló és támogató események szervezésére. A járvány miatt ez tavaly online térben valósult meg: kahoot versenyen vehettek részt a [...]

Szakoktatás program

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége elismerve a szakképzés fontosságát, valamint a megyében lévő szakemberhiányt elindította a Szakoktatás támogatása és promoválása elnevezésű programját, melynek kapcsán számos eseményt szervezünk. Célunk a pályaorientációtól a [...]

Go to Top