Ahogy nincs két egyforma gyerek, úgy nincs két egyforma tanulási útvonal sem

Applikációfejlesztés a játékos és szórakoztató tanulásra

 

Okostelefonon, tableten használható applikáció, a matematika játékos, szórakoztató és hatékony oktatása. Összesen 1500 feladat, 18 témaköri magyarázó videó, három témakör, öt nehézségi szint. Ez a Learn Then Play (LTHP) projekt matematika tananyaga, amelyet egy Erasmus+ projekt keretében fejleszt a Hargita Megye Tanácsa létrehozásával és fenntartásával működő Hargita Megyéért Egyesület a magyarországi Férfiak Klubja, az InterRegio Fórum Egyesület, az Új Esély Egyesület és a szlovákiai Corvin Mátyás Alapiskolával közösen.

A projektet az oktatásban résztvevő szereplők igénye hívta életre, a differenciált oktatást középpontba állító innovatív módszertannak köszönhetően a diákok különböző adaptív tanulási útvonalakat járnak be a feladatmegoldások sikerességétől függően.

Mitől más az LTHP? Feladatsor vs. feladatrendszer

Tanulási szintre/képességekre szabott útvonalak: ahelyett, hogy egy előre elkészített

feladatsort kapnának a diákok, 1500 feladatból és 18 témaköri magyarázó videóból álló

feladatrendszerben barangolhatnak a tanulók, aktuális tudásuknak és képességeiknek

megfelelően. A differenciálás alapja, hogy a feladatmegoldás sikeressége vagy sikertelensége alapján az alkalmazás folyamatosan újratervezi az útvonalat, vagyis azt, hogy milyen feladatot kap a diák (ha megold egy feladattípust, feljebb kerül egy szinttel, ha viszont ez a segítő/rávezető feladatok után sem sikerül, lejjebb kerül egy szinttel).

Az általános iskolai tananyag és a középiskolai belépő szintet felölelő 13 témakör fokozatosan nehezedő öt nehézségi szint mentén strukturálódik, a könnyebb feladatoktól az egyre bonyolultabbak felé haladva, egészen a versenyszintig.

Az összeállított feladatok a hazai diákokat a nyolcadik osztályos országos felmérésre való felkészülésben tudják segíteni, több témakört dolgoznak fel: számok, műveletek, szöveges feladatok, mértékváltás, kombinatorika, grafikonok, diagrammok, sorozatok, síkgeometria, szögek, koordináta rendszer, térgeometria, oszthatóság.

„Habár Hargita Megye Tanácsának nem hatásköre, mindig is prioritásként kezeltük az oktatás kérdését, hiszen mindannyiunknak fontos gyerekeink jövője, és az oktatás ennek egyik alappillére. Úgy vélem, haladni kell a korral, és a hagyományos módszereket ötvözni kell az innovatív módszerekkel, mert a mai gyerekek figyelmét már nem köti le, ha újra és újra teleírjuk krétával az üvegtáblát. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az elmúlt közel két év, mennyire más követelményeket állított az oktatási rendszer és a pedagógusok elé. Ezért támogatjuk a digitális oktatás fejlesztését – ami nem összetévesztendő az online oktatással -, erre már korábban megalakult egy megyei munkacsoport, elkészült a digitális oktatás akcióterv, és a megyei infrastukturális fejlesztést, illetve a pedagógusok átképzését európai uniós forrásokból szeretnénk megvalósítani. Éppen ezért fontosnak tartunk minden fejlesztést, így a Learn Then Play projekt keretében megvalósuló applikációt is” – mondta a projekt kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A projektről bővebben: https://learnthenplay.hu/en/

Az innovatív oktatási módszerek fejlesztésére két Erasmus+ projekt is irányul, az egyik a már említett LTHP, a másik, amelyben Hargita Megye Tanácsa vesz részt, a 7Smart Steps. Az erről szóló részletes beszámoló megtekinthető az alábbi linken:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/880643729485201/

Csíkszereda, 2021. november 19.