Hargita Megye Tanácsa Ifjúsági tevékenységeket támogató 2021-es program keretén belül, a szentegyházi Mártonffi János Egyesületet két laptop vásárlásával támogatta. Az egyesület a laptopokat a Mártonffi János Általános Iskola diákjainak az információs és kommunikációs technológiával (IKT) támogatott tanulás biztosítására szánja.

Az eszközöket az egyesület „A digitális oktatás fejlesztése a Mártonffi János Általános Iskolában” pályázat révén vásárolhatta meg. A vásárláshoz kapott támogatás értéke 4300 lej.

A laptopok vásárlását főképp az aktuális oktatási rendszer által előírt hibrid/online oktatás, illetve a kreatív, interaktív, gyermekközpontú oktató-nevelő munka megvalósítása tette időszerűvé.

Az eszközök átadására 2021. szeptember 21-én került sor. Az ünnepségen jelen volt a Mártonffi János Általános Iskola igazgatónője, illetve aligazgatónője, a Mártonffi János Egyesület elnöke, cenzora, az intézmény  magyar és angol szakos tanárnője, a VII.A, illetve a VI.A osztály tanulói, kiknek, az új laptopok segítségével, lehetőségük nyílt önállóan, párban és csoportban is, kollaboratív módszerekkel, különböző interaktív oktatási felületek tanulmányozására, kipróbálására.

Az ünnepség keretén belül Fekete-Bartos Kinga igazgatónő, illetve a Mártonffi János Egyesület elnöke megköszönték Hargita Megye Tanácsának támogatását, reményüket fejezve ki a jövőbeli hasonló támogatási lehetőségek megteremtésére.