Rendkívüli ülést tartott Hargita Megye Tanácsa

A tisztségjegyzék módosítását szorgalmazta Hargita Megye Tanácsa. Az október 6-ai rendkívüli tanácsülésen a tisztségükben szintet lépő alkalmazottak előléptetéséről, az osztályok közötti áthelyezésről és kezdő állások meghirdetéséről döntöttek. A megyei tanács a fiatal generáció szemléletmódját és újító ötleteit szeretné befogadni munkaközösségének életébe.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke indokolta a napirendi pont fontosságát. – A megyei tanács gyakornoki programja elérte a kívánt eredményt. A fiatalok megismerték és nagyon vonzónak tartják a megyei tanácsnál folytatott munkát. Annak értelmében, hogy számos kolléga elérte a nyugdíj korhatárt, a felszabadult helyeket kezdő állássá tudjuk módosítani. Ezzel lehetőséget adunk a fiataloknak a végleges elhelyezkedésére – tette hozzá a megyei tanács elnöke.

A diákság mellett is állást foglal Hargita Megye Tanácsa. Az állásfoglalás alapjául szolgál az Európai Bizottság által 2018-ban kezdeményezett Digitális oktatási cselekvési terv. A világjárvány időszakában elengedhetetlen lett a digitális oktatás és a digitális kompetenciák fejlesztése. A megyei tanács javaslatai alapján, szükség van az IT infrastruktúra biztosítására minden régióban és településen, az iskolákban és otthonokban egyaránt. A digitális oktatási tartalomnak integrálnia kell a nemzeti kisebbségi háttérrel rendelkező gyermekek lehetőségeit, biztosítva ezzel az esélyegyenlőséget minden társadalmi réteg számára. A digitális oktatáshoz digitális kompetenciákra van szükség, így a cselekvési tervnek hozzá kell járulnia az oktatásban részt vevő valamennyi személy készségfejlesztéséhez, mint például: gyermekek, diákok, tanárok és szülők számára is. Szükségszerű az integrált megközelítés és az integrációs programok elindítása az információs és kommunikációs technológiai eszközök használatának elsajátítására. Az elvi határozatot egyhangúlag elfogadta a testület.

A rendkívüli tanácsülésen napirendre került Hargita Megye Tanácsa által működtetett Útépítő és Karbantartó Vállalat alaptőkéjének növelése. A határozat munkaeszközbeli bővítésről döntött. Célszerűnek bizonyul a Hargita megyei cég fejlesztése, mivel olyan munkálatok elvégzését tudja vállalni, amelyekre nem pályáztak a szabadpiac befektetői. Útépítő és Karbantartó Vállalat jelenleg az állami kártérítésben részesült árvíz sújtotta térségek rendbehozásán dolgozik.

Kászon-patak mellett a 121G megyei úton egy 100 m-es szakasz támfalakkal történő megerősítéséről döntöttek. A tanács a szakértői véleményről szavazott.

Jóváhagyta a testület a Hargita Megye Tanácsa által működtetett Vámszer Géza Művészeti Népiskola 2020/2021-es év tandíjaira vonatkozó szabályzatot.

A 2020-as évi költségvetés módosítása és átcsoportosítása került napirendre a Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, a Programok, Projektek és Közbeszerzési Vezérigazgatóság, a Gazdasági Vezérigazgatóság és a Vagyongazdálkodási Vezérigazgatóságra vonatkozóan. A Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság esetében Európai Uniós pályázat megnyeréséről számolhattak be, amelyet a koronavírus-járvány hozta, különleges igényű ellátások finanszírozására fordítanak.

Az online tanácsülés alább nézhető vissza:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/1021563258295619

Csíkszereda, 2020. október 6.